Energielabels

Een energielabel is in Nederland bij verkoop, verhuur en oplevering verplicht. Daarnaast zijn kantoorpanden met ingang van 2023 (01-01-2023) verplicht om energielabel C of hoger te hebben. In de toekomst worden andere label verplichtingen voor panden naast kantoorpanden tevens verwacht om de klimaatdoelstellingen vastgesteld door de Rijksoverheid voorafgaand 2030 te behalen.

Onze energieadviseurs zijn EP-U en EP-W gecertificeerd volgens de NTA 8800. Dit houdt in dat wij gerechtigd zijn om energielabels af te geven aan zowel woningbouw, utiliteitsbouw als nieuwbouw.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat in ons adviesrapport een stappenplan is opgenomen. In dit rapport komt duidelijk naar voren komt welke verduurzamingsmaatregelen genomen dienen te worden om u vastgoedobject(en) energiezuiniger te maken en aldus van een hogere label te voorzien.

Aanvragen van een dienst

Vul dit formulier in en we zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.