GO/VG toetsing & daglicht- en ventilatieberekening:

Het bouwbesluit is de wetgeving die van toepassing is bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen. Dit zijn dus alle gebouwen, van kantoren tot fabrieken en van woningen tot zwembaden. Het doel van het bouwbesluit is ervoor zorgen dat gebouwen functioneel, gezond, duurzaam en veilig zijn. Een architect moet dus aantonen dat het gebouw dat hij heeft ontworpen, functioneel, gezond, duurzaam en veilig is. Hieruit volgt de verplichting van bouwbesluitberekeningen. Deze berekeningen dienen als bewijslast.

Als we het hebben over bouwbesluitberekeningen, dan hebben we het vaak over de volgende berekeningen:

  • GO/VG toetsing
  • Daglichtberekening
  • Ventilatieberekening

GO/VG toetsing

Bij de gebruiksoppervlakte(GO) verblijfsgebied(VG) toetsing wordt er gekeken of het gebouw voldoende verblijfsgebied heeft. In een woning zijn bijvoorbeeld een woonkamer en slaapkamer verblijfsgebieden. Dat zijn ruimte waar je langere tijd kan verblijven. Op verblijfsgebied gelden eisen die niet gelden op niet verblijfsruimte. Hierbij kun je denken aan daglicht(ramen) ventilatie eisen of de eis voor te openen ramen. Bij ruimtes zoals berging of een badkamer gelden deze eisen dus niet of in mindere mate. Om te voorkomen dat er onbewoonbare woningen worden gebouwd, moet worden aangetoond dat de woning uit minimaal 55% verblijfsruimte bestaat. Wij beschikken over het volledige Autodesk 2022 pakket en kunnen daardoor snel en efficiënt te werk gaan voor u!

Daglichtberekening:

Een daglichtberekening wordt gemaakt om te bepalen hoeveel daglicht een gebouw binnenkomt. Hier gelden eisen voor welke zijn bepaald in het bouwbesluit. Zo moet in een woonkamer mimimaal 10% van het gebruiksoppervlakte aan daglichtopening aanwezig zijn met een minimum van 0,5 m2. De daglichtopening dient een netto opening zijn, dus gecorrigeerd worden voor schaduw. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat er wel 1 mraam nodig is om dit te bereiken. Dit kan worden berekend met de daglichtberekening. Voor ieder gebouw waar een daglichteis geldt, moet bij het aanvragen van de bouwvergunning een daglichtberekening aangeleverd worden, waarmee wordt aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. Wij denken graag mee voor een passende oplossing en begeleiden u in dit proces.

Ventilatieberekening

Frisse lucht is essentieel aspect voor een gezond binnenklimaat. Daarom is het verplicht om het verblijfsgebied van een gebouw voldoende en goed te ventileren. Hiervoor zijn eisen vastgelegd in het bouwbesluit. Voor een woning geld een eis per vierkante meter verblijfsgebied. Bij een kantoor of fabriek geldt een eis per aanwezige persoon. Met de Ventilatieberekening wordt aangetoond dat het gebouw voldoende wordt geventileerd.

Aanvragen van een dienst

Vul dit formulier in en we zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.