Adviesrapport op maat

Ons adviesrapport wordt opgesteld op basis van opgedane metingen en bevindingen door onze energieadviseur(s) gedurende het fysieke bezoek en door u ter beschikking gestelde gegevens. In het rapport wordt direct na het bezoek in eerste instantie alle gegevens en bevindingen van de huidige situatie in kaart gebracht. Hierin zal het huidige energieverbruik, de impact op het milieu, de kosten en de huidige staat van het vastgoedobject naar voren komen. Op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en bevindingen worden meerdere maatregelenpakketten opgesteld met diverse scenario’s voor u vastgoedobject waarbij duurzaamheid doorslaggevende factor is.

De beoogde verbeterpunten opgenomen in het rapport zijn gericht op energiebesparingen, energie opwekken en gasloos wonen/werken. Niet onbelangrijk om tevens te vermelden is dat de benodigde kosten voor deze maatregelen zijn gebaseerd op prijzen van de huidige markt. Onze ervaring gelet echter dat de prijzen kunnen afwijken, meerdere offertes opvragen adviseren wij dan ook met klem.

Naast het in kaart brengen van de huidige situatie en financiën in het rapport en het opstellen van maatregelenpakketten regelt Klimaatstarters ingeval beschikbaar in u lokale overheid tevens de subsidies waar u als klant in aanmerking voor kan komen. Deze subsidies zijn uitgewerkt in de vorm van een subsidiepakket, welke is afgestemd en getoetst op de huidige situatie van u huishouden en type vastgoed.

Om tot realisatie van het ideale scenario te komen wordt bovendien een stappenplan opgenomen in het adviesrapport. In het stappenplan wordt stapsgewijs beschreven welke maatregelen getroffen dienen te worden om het voor u meest ideale scenario te bereiken.


Team klimaatstarters hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u na het lezen van het adviesrapport vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze energieadvieseurs!

Aanvragen van een dienst

Vul dit formulier in en we zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden.